Үйлчилгээний нөхцөл

Ерөнхий

 1. www.acyy.me нь ПинкПэйж ХХК-ийн онлайн зурхайн агуулга танилцуулах систем бөгөөд энэхүү нөхцөл нь тухайн системээр дамжуулан агуулгыг унших эрхийг авах, худалдан авсан агуулгыг хэрэглэгчдэд уншуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

 2. Сайт нь 16-с дээш насанд хүрсэн хүнд үйлчлэх ба, насанд хүрээгүй бол эцэг эхийн хамт үйлчлүүлнэ.

1. Бүртгэлийн зарчим

Хэрэглэгч нь www.acyy.me- сайтын үйлчилгээг авахаар бүртгүүлэхдээ facebook-ийн хаягаар нэвтрэх хэрэгтэй. Хэн нэгэн хэрэглэгчийн оруулсан мэдээлэл ямар нэгэн байдлаар худал, буруу агуулгатай байвал www.acyy.me сайт тухайн хэрэглэгчийн бүртгэлийг хасах түүнд цаашид үйлчилгээ үзүүлэхээc татгалзах эрхтэй.

2. Хэрэглэгчийн бүртгэл түүний аюулгүй байдал

Та www.acyy.me сайтад бүртгүүлснээр өөрийн сонгосон давхардаагүй хэрэглэгчийн дугаар үүсгэнэ. 

Хэрэв та facebook-ийн эрхээр нэвтэрч байгаа бол таны facebook-д бүртгэлтэй имэйл хаяг болон хэрэглэгчийн нэрийг хэрэглэгчийн бүртгэл болгон бүртгэж авах бөгөөд зөвхөн таныг таних зорилгоор санд хадгалах болно.

www.acyy.me  нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хуульд болон facebook ийн хэрэглэгчийн нууцлалын бодлогод зааснаас бусад тохиолдол задруулахгүй байх үүрэгтэй.

Та www.acyy.me-ээр үйлчлүүлж байх явцад SSL буюу өндөр нууцлалтайгаар мэдээлэл дамжуулах технологийг ашиглах боломжтой тул сүлжээгээр таны мэдээлэл аюулгүй дамжуулагдан мэдээллийн баазад хадгалагдах болно.

Хэн нэгэн танд мэдэгдэлгүйгээр таны бүртгэлийг хэрэглэсэн сэжиг илэрвэл www.acyy.me сайтын техникийн албанд яаралтай мэдэгдэнэ үү!

3.Хэрэглэгчийн хариуцлага

www.acyy.me нь хэрэглэгчийн буруутай үйлдэлд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд тухайн хэрэглэгч гуравдагч этгээд болон www.acyy.me сүлжээнд учруулсан хохирлыг зохих хууль дүрмийн дагуу барагдуулах үүрэгтэй.

www.acyy.me-ийн хэрэглэгч нь гуравдагч этгээдийн эрх ашгийг зөрчсөн үйлдэл гаргасан тохиолдолд www.acyy.me нь тухайн үйлдлийг таслан зогсоох эрхтэй хэдий ч энэ нь заавал гүйцэтгэх үүрэг биш болно.

4. сайтын хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд дараах зүйлсийг хориглоно.

 • Улс төрийн сурталчилгаа хийх,

 • Бусдыг айлган сүрдүүлэх,

 • Гэмт хэргийн үйлдлийг дэмжих,

 • Бусдын нэр хүнд, хувийн нууцад халдах,

 • Ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжлох,

 • Хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх,

 • Бусад ААН-ийн оноосон нэр, барааны тэмдгээр бүртгүүлсэн нэрийг хуурамчаар ашиглах

 • Зохиогчийн эрх зөрчих,

 • Зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор их хэмжээний Спам илгээх,

 • Бусдад хохирол үзүүлэх зорилгоор вирус болон бусад хортой кодыг илгээх,

 • Санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л төрлийн хууль дүрмийг зөрчих зэрэг нь хориотой!

Эдгээр болон хуульд харшлах бусад нөхцөлд www.acyy.me сайт нь тухайн гишүүний эрхийг хасах, үйлчилгээ үзүүлэхээ зогсоох эрхтэй төдийгүй тэрхүү хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг хуулийн байгууллагын зүгээс шаардсан тохиолдолд холбогдох байгууллагад мэдүүлэх эрхтэй.

5. Үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах

www.acyy.me нь үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор бүхэлд нь буюу хэсэгчилэн өөрчлөхдөө анхааруулга өгөхгүй байж болно.

6. Холбоос болон сурталчилгаа

www.acyy.me сайтын үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх явцад www.acyy.me түншүүдийн төлбөрт сурталчилгаанд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл хамаарахгүй бөгөөд тухайн сурталчилагч болон хэрэглэгчийн хоорондох харилцаанд www.acyy.me хариуцлага хүлээхгүй. Мөн www.acyy.me үйлчилгээг хэрэглэх явцад болон бусад байдлаар хэрэглэгчийн олж авсан холбоосуудад бид ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй.

7. Сайтын өмчлөгчийн эрх

www.acyy.me-ний үйлчилгээнд зориулан хэрэглэгдэж байгаа программ хангамж худалдааны тэмдэг, эмблем, лого бусад холбогдох баримтууд нь зохиогчийн эрхийн болон холбогдох хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан бөгөөд ашиг олох зорилгоор зөвшөөрөлгүй хуулбарлан ашиглах хориотой.

Эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг ямар нэгэн байдлаар зөрчсөн тохиолдол илэрвэл info@acyy.me хаягаар болон 88001760 тоот утсанд яаралтай мэдэгдэнэ үү

8. Facebook дата ашиглах болон устгах тухай

 1. Та Facebook аккаунт аа ашиглан нэвтрэсэн нөхцөлд таны Имэйл хаяг болон олон нийтэд нээлттэй байгаа Facebook нэр болон зургийг ашиглана. 
 2. Дээрх Facebook-с татаж авсан мэдээллээр таныг захиалга хийхэд имэйл илгээхэд ашиглана. 
 3. Хэрэв та Acyy.me сайтын Аккаунт аа устгуулахыг хүсвэл info@acyy.me имэйлээр өөрийн имэйл хаягаас хүсэлт өгснөөр бид таны захиалгын болон бусад мэдээллийг устгах болно